Groepslessen

Geen verwachtingen, maar onbevangen observeren
We verwachten niet langer dat een hond op een bepaalde manier reageert als wij een handeling uitvoeren. Het is veel interessanter om de reactie van de hond op onze actie te observeren: wat doet de hond, waarom doet hij dit, wat wil hij ons hiermee vertellen en vooral hoe wij hiermee omgaan. Nadat we die boodschap  begrepen hebben, zullen we uitzoeken hoe we hem door ons gedrag kunnen beinvloeden.
Verloop lessen
De cursus in groep bestaat uit een theorieles, negen groepslessen en een individuele evaluatie.
Mocht je wegens overmacht een les missen, dan bestaat de mogelijkheid deze les in te halen.
Kleine groepen
De groepen worden consequent klein gehouden. Per cursus nemen maximaal vijf personen deel. Hierdoor kan voor iedere deelnemer de nodige aandacht aan diens situatie geschonken worden. Dit biedt ook flexibiliteit om in te gaan op specifieke individuele problemen. Deze aanpak komt de kwaliteit van de lessen ten goede en wordt door de cursisten ten zeerste gewaardeerd.
Het bekijken van de trainingen door de gezinsleden wordt aangemoedigd.
Werken in de taal van de hond: rust, rust en rust
Hondentaal spreken is werken met lichaamstaal. Dit zorgt voor rust en bevordert de samenwerking tussen hond en baas. Initieel leren we een oefening aan met rustige aanrakingen. Als dit gekend is, worden stem en lichaamstaal toegevoegd. 
Kernwaarden: acceptatie, respect, conflictvermijding
Dwang wordt niet uitgeoefend: indien een oefening niet lukt, betekent dit dat de combinatie hier nog niet voor klaar is. Er wordt dan een stapje terug gezet en rustig gewerkt naar de acceptatie door de hond. Dit heeft alles te maken met wederzijds respect en vermijdt conflicten. Dit wil echter niet zeggen dat wij ons aanpassen aan de hond. Het is wel de bedoeling dat de hond zich aanpast aan de baas.
Snoepjes helemaal niet nodig, slip- en prikbanden verboden
Om zeker te weten dat de hond voor de baas werkt, maken we geen gebruik van snoepjes. Je weet dan dat de hond het voor de baas doet en niet voor het snoepje. 
Omdat we altijd positief werken, zijn slipkettingen, prikbanden en vergelijkbare atrributen strikt verboden!
Ieder werkt op eigen tempo
Omdat iedereen uniek is, kunnen we niet werwachten dat alle combinaties even snel progressie maken. Er wordt met ieders kwaliteiten rekening gehouden en volgens individuele mogelijkheden gewerkt.
Prijs
Prijs voor de volledige cursus bestaande uit een theorieles, 9 groepslessen en een individuele evaluatie bij einde cursus: 140 euro
Planning cursussen
Start volgende groepscursus op zondag 16 december 2018 om 09:30 uur.


De volgende cursus in groep start op zondag 16 december.
Voor de planning van de cursus zie lesplanning 
Prive les te allen tijde op afspraak
Hondenschool Natte Neuzen Nederweert
Sterk in maatwerk