Insights© Discovery is een krachtig hulpmiddel dat veel gebruikt wordt in teams en bij teamontwikkeling. Door inzicht van de teamleden in zichzelf en in de andere teamleden kan het gehele team werken aan succesvolle samenwerking, communicatie en het realiseren van doelstellingen waarbij ieders kwaliteiten optimaal worden ingezet.
 
Insights© Discovery wordt ingezet bij onder andere:
 •vragen over samenwerking, effectiviteit en doelgerichtheid
 •nieuwe teams waarin het groepsgevoel een nieuwe impuls nodig heeft
 •ondersteuning bij werving en selectie van teamleden
 •reorganisaties
 •competentie ontwikkeling en leervraagstukken
 •het ontwikkelen van nieuwe strategieën door een team dat nog niet op elkaar is ingespeeld
 
De start is gelijk aan de individuele aanpak: de teamleden vullen elke afzonderlijk online een vragenlijst in en per teamlid wordt een individueel en op maat gesneden profiel gegenereerd. De terugkoppeling geschiedt in groepsverband waarbij eenieder persoonlijk zijn of haar profiel overhandigd krijgt. Daarnaast wordt ook gekeken naar het totaalprofiel van het team. Op die manier wordt de basis gelegd voor een succesvolle aanpak van effectief samenwerken en gezamenlijk doelen realiseren.
 
Ook hier geldt dat ieder teamlid eigenaar is van zijn eigen ontwikkeltraject dat een verhoging waarborgt voor persoonlijke effectiviteit en daardoor ook van de effectiviteit en succes van het team als geheel.
 
Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan geheel vrijblijvend contact op

Insights© Discovery, persoonlijke effectiviteit 
Heldere kleurentaal geeft inzicht in jezelf en de ander
 
Insights© Discovery is een krachtig instrument dat leidt tot effectieve communicatie van individu en team. Inzicht in jezelf en inzicht in anderen maakt verbinding mogelijk. En verbinding leidt tot succes.
 
Insights© Discovery werkt met een heldere kleurentaal en 8 persoonlijkheidstypen waarvan 72 profielen zijn afgeleid.
 
Deze profielen beschrijven voorkeuren die leiden tot gedrag en interactie. Zij zijn een beschrijving vrij van waardeoordelen en uitgaand van de kwaliteiten van elk individu.
 
De methodiek is gebaseerd op het baanbrekend werk van Carl Gustav Jung.  Andrew en Andy Lothian, oprichters van Insights, ontwikkelden hierop geïnspireerd instrumenten die ingezet worden om persoonlijke en professionele effectiviteit van mensen en teams te verhogen.

Insights© Discovery
Insights© Discovery is een krachtig hulpmiddel dat veel gebruikt wordt in teams en bij teamontwikkeling. Door inzicht van de teamleden in zichzelf en in de andere teamleden kan het gehele team werken aan succesvolle samenwerking, communicatie en het realiseren van doelstellingen waarbij ieders kwaliteiten optimaal worden ingezet.
 
Insights© Discovery wordt ingezet bij onder andere:
 •vragen over samenwerking, effectiviteit en doelgerichtheid
 •nieuwe teams waarin het groepsgevoel een nieuwe impuls nodig heeft
 •ondersteuning bij werving en selectie van teamleden
 •reorganisaties
 •competentie ontwikkeling en leervraagstukken
 •het ontwikkelen van nieuwe strategieën door een team dat nog niet op elkaar is ingespeeld
 
De start is gelijk aan de individuele aanpak: de teamleden vullen elke afzonderlijk online een vragenlijst in en per teamlid wordt een individueel en op maat gesneden profiel gegenereerd. De terugkoppeling geschiedt in groepsverband waarbij eenieder persoonlijk zijn of haar profiel overhandigd krijgt. Daarnaast wordt ook gekeken naar het totaalprofiel van het team. Op die manier wordt de basis gelegd voor een succesvolle aanpak van effectief samenwerken en gezamenlijk doelen realiseren.
 
Ook hier geldt dat ieder teamlid eigenaar is van zijn eigen ontwikkeltraject dat een verhoging waarborgt voor persoonlijke effectiviteit en daardoor ook van de effectiviteit en succes van het team als geheel.
 
Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan geheel vrijblijvend contact op

Insights© Discovery, persoonlijke effectiviteit 
Heldere kleurentaal geeft inzicht in jezelf en de ander
 
Insights© Discovery is een krachtig instrument dat leidt tot effectieve communicatie van individu en team. Inzicht in jezelf en inzicht in anderen maakt verbinding mogelijk. En verbinding leidt tot succes.
 
Insights© Discovery werkt met een heldere kleurentaal en 8 persoonlijkheidstypen waarvan 72 profielen zijn afgeleid.
 
Deze profielen beschrijven voorkeuren die leiden tot gedrag en interactie. Zij zijn een beschrijving vrij van waardeoordelen en uitgaand van de kwaliteiten van elk individu.
 
De methodiek is gebaseerd op het baanbrekend werk van Carl Gustav Jung.  Andrew en Andy Lothian, oprichters van Insights, ontwikkelden hierop geïnspireerd instrumenten die ingezet worden om persoonlijke en professionele effectiviteit van mensen en teams te verhogen.

Insights© Discovery
Sterk in maatwerk
Hondenschool Natte Neuzen Op locatie
Sterk in maatwerk